Samarbejde med dagtilbud

Sct. Jørgens Skole og SFO samarbejder med børnehaver i lokalområdet for at sikre en god overgang mellem dagtilbud og skole/SFO.

Læs meget mere om samarbejdet i nedenstående link:

Samarbejdsaftale.

Årshjul.