Velkommen til Sct. Jørgens Skole

Sct. Jørgens Skole, som er bygget i 1958, er en tresporet folkeskole med ca. 630 elever, 45 lærere og 18 pædagoger. Vi har klasser fra 0. til 9. klasse fordelt på tre spor, dog to spor på nogle få årgange.

Skolen er beliggende i Roskilde Vest, der er kendetegnet ved rigtig mange elever fra ressourcestærkere familier, en del elever fra ressourcesvage familier og ca. 15 % tosprogede elever.

Skolen er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem undervisning og SFO. Skolens klasselærerfunktion er delt mellem lærer og pædagog. De to faggrupper er fælles om opgaven som klasseansvarlige, hvilket understreger vores arbejde med barnet: Vi ser barnets dag i henholdsvis skole og SFO som en helhed.

Sct. Jørgens Skole er udviklingsorienteret med fokus på elevernes trivsel og læring. Skolen er præget af engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, der udviser engagement, handlekraft, samarbejde og omsorg.

Vi arbejder med afsæt i Roskilde Kommunes tre nøgleområder:

  • Synliggørelse af læring og trivsel
  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Inkluderende og motiverende læringsmiljøer.

De tre nøgleområder er tæt forbundet, og vi arbejder på skolen systematisk med elementer fra alle tre områder.

"Sunde børn lærer bedst", siger vi på Sct. Jørgens Skole. Det betyder, at vi har fokus på børnenes almene trivsel, og at vi arbejder med bevægelse i undervisningen i løbet af skole- og SFO-dagen. Vores SFO er desuden Danmarks første idræts-SFO og tilbyder dagligt idræt og bevægelsesaktiviteter efter skoletiden.

Vi har en skolekantine, hvor elever og personale hver dag kan købe varm og kold mad.

Finder du ikke det, du søger, på disse sider, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 4631 4400 eller e-mail: [email protected]