Ny elev på Sct. Jørgens Skole

Alle elever har krav på at blive optaget på skolen i det distrikt, hvor de bor eller opholder sig.

Elever kan blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads i de etablerede klasser. Se elevtal her.

Skolelederen skal afvise ansøgning om indskrivning af en elev, der bor i et andet skoledistrikt, hvis der i gennemsnit er 24 eller flere elever i klasserne på det pågældende klassetrin.

Ved optag af nye elever afholdes møde med skoleledelsen, hvor eleven og dennes forældre deltager. Herefter anviser skoleledelsen i samarbejde med lærerne på det pågældende klassetrin en egnet klasse. Vi indhenter relevante oplysninger hos den afgivende skole.